NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.minedu.sk

www.esf.gov.sk

Názov projektu: INPO

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – SORO – ASFEU (Agentúra MŠVVaŠ SR pre ŠF)

Táto škola je zapojená do projektu

Táto škola je zapojená do projektu

SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165

projekt realizuje BIOMASA s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE

Národný projekt: ROZVOJ STREDNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA   

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

viac...

 

Cvičná škola PU

Cvičná škola PU

Štatút cvičnej školy pre pedagogickú prax študentov Prešovskej univerzity v Prešove vznikol s cieľom skvalitniť prípravu absolventov učiteľských študijných odborov pre potreby praxe. Cvičné školy sú vybrané  stredné odborné školy, ktoré zaručujú vysokú kvalitu edukačného procesu kompetentnými cvičnými učiteľmi, sú primerane materiálno-technicky vybavené a sú ochotné vytvoriť zázemie na realizáciu pedagogických praxí.

 

Nedeľa 29. 5. 2022

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Leonardo da Vinci – Mobility

Leonardo da Vinci – Mobility

Projekt  Leonardo da Vinci - Mobility je financovaný Európskou úniou.

ISICISIC

Združenie CKM SYTS je držiteľom licencií ISIC, ITIC a EURO<26 na Slovensku. Tieto skratky sú označeniami medzinárodných identifikačných preukazov pre študentov, učiteľov a mladých ľudí, ktoré poskytujú zľavy a výhody v oblasti cestovania, športu, kultúry, zábavy…

http://isic.sk

 • 31.8.2019 bola Stredná priemyselná škola drevárska zrušená.

 • Zodpovedná osoba za podávanie, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Jozef Hudák, hlavný kontrolór PSK.

  Spôsoby podávania oznámení :

  1. Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ( ďalej aj ako „zamestnávatelia“) plní úlohy podľa tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj “zodpovedná osoba“).

 • Mladík z východného Slovenska sa pustil do zabudnutého remesla: Pri pohľade na jeho výrobky budete vyťahovať peňaženky!

  Šikovný mladík dokáže vyrobiť z dreva nádherné výrobky. Lukáš Nemec (17) zo Studenca (okr. Levoča) vyrába drevené motýliky, kravaty, hračky a rozličné blahoželania s ľudovými a regionálnymi motívmi. Drevené vecičky obdivujú jeho príbuzní aj známi.

  Žiak Strednej priemyselnej školy drevárskej v Prešove už svojimi dielkami potešil mnohých. „Keď som mal 13 rokov, dostal som vypaľovačku do dreva. Najskôr som vyrobil darčeky pre rodičov. Veľmi sa im zapáčili, čo ma povzbudilo a začal som sa tomu viac venovať.

 • Vianočné prázdniny začínajú 27. 12. 2018 a končia 7.1 2019.

  Vyučovanie začína v utorok 8.1.2019 párnym týždňom.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Bardejovská 24, 080 06 Prešov
 • +421 51 7463311

Fotogaléria