Faktúry, zmluvy, objednávky, verejné obstarávanie

 

 

Dodávateľské faktúry. 

SPŠ nie je platcom DPH. Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Číslo faktúry Predmet dodávky Suma Zmluva č. Objednávka Dodané  Názov dodávateľa Adresa IČO
2512723392 dobropis -0,48 0193285665   20.8.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2512975048 telefón 3,26 0193285665   20.8.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
251974923 telefón 15,29 0193285665   20.8.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
662019 stravné 25,76 1/2015   20.8.2019 František Turóci Dargovská, Prešov 17209552
3621901633 magma syst podpora 7.a8.2019 90,19 swod2013/2014   16.8.2019 AUTOCONT Krasovského,Bratislava 36396222
8238592072 VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.7.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8238593848 telefón 27,98 zmluva PSK   31.7.,2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
290449 elektrina, voda, stočné 1507,55 8 a 9/2015   31.7.2019 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
8412225587 plyn 793,43 zmluva   31.7.2019 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
290426 užívanie rozvodných sietí 752,42 3-2019   31.7.2019 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
592016 stravovanie 51,52 1/2015   31.7.2019 F. Turóci Dargovská, Prešov 17209552
3621901400 Magma syst.podpora 2.Q 135,29 swod 2013/2014   29.7.2019 Autocont . s.r.o. Krasovského, Bratislava 36396222
2508354921 internet 8,48 0193285665   22.7.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2508365503 telefón 15,00 0193285665   22.7.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2508354666 telefón 5,00 0193285665   22.7.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2508354541 telefón 27,62 0193285665   22.7.2019 Orange Slovensko  Metodova, Bratislava 35697270
08490719 oprava vodovod. potrubia 11978,72 zmluva o dielo   19.7.2019 MP kanal service Košická, Prešov 45965838
3621901115 nové verzie MAGMA 25,49 swod 2013/2014   15.7.2019 AUTOCONT, s.r.o. Krasovského, Bratislava 36396222
219070319 služba č. 1 SPIN 3. Q. 387,14 2832007 OvZP   8.7.2019 Asseco Solutions,  Galvanihho, Bratislava 00602311
8236462176 VUC NET 131,45 zmluva PSK   30.6.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8236464323 telefón 29,09 zmluva PSK   30.6.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
290404 elektrina, voda, stočné 1734,68 8 a 9/2015   30.6.2019 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
8404907929 plyn 849,42 zmluva   30.6.2019 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
290376 užívanie rozvodných sietí 752,42 3-2019   30.6.2019 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
562019 obedy pre žiakov 295,20 1/2015   30.6.2019 František Turóci Dargovská, Prešov 17209552
552019 stravné 491,28 1/2015   30.6.2019 František Turóci Dargovská, Prešov 17209552
91179 toner 25,00     25.6.2019 AXDATA, s.r.o. Škultétyho, Prešov 36508411
2192204234 tlačivá 27,00   1/2019 24.6.2019 ŠEVT, a.s. Cementárenská, B. Bystr. 31331131
20190035 odborná prehliadka komína 84,00   10/2019 18.6.2019 Vladimír Alexovič Sibírska, Prešov 33872619
2503740260 internet 8,48 0193285665     Slovak Telekom, a.s. Metodova, Bratislava 35697270
2503751224 telefón 19,09 0193285665     Slovak Telekom, a.s. Metodova, Bratislava 35697270
2503740005 telefón 6,16 0193285665     Slovak Telekom, a.s. Metodova, Bratislava 35697270
2503739880 telefón 26,24 0193285665     Slovak Telekom, a.s. Metodova, Bratislava 35697270
91075 toner 19,50     13.6.2019 AXDATA, s.r.o. Škultétyho, Prešov 36508411
119031 brúsne plátno 21,00     11.6.20198 Milan Molnár - PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
290357 elektrina, voda, stočné 1766,63 8 a 9/2015   30.5.2019 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská, Bratislava 31733085
8234358971 telefón 29,34 zmluva PSK   30.5.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8134357705 VUC NET 131,45 zmluva PSK   30.5.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8402536211 plyn 1444,45 9106459363   30.5.2019 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
472019 stravné 463,68 1/2015   30.5.2019 František Turóci Dargovská, Prešov 17209552
462019 obedy pre žiakov 488,40 1/2015   30.5.2019 František Turóci Dargovská, Prešov 17209552
290321 užívanie rozvodných sietí 752,42 3-2019   30.5.2019 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
2019035 izotex, robinol, molitan, motúz 76,72     28.5.2019 Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby Weberova, Prešov 31246231
2019386 poťahová látka 51,60     29.5.2019 Paedr.Dr. Gabriela Blichová - GABATEX Prostějovská, Prešov 32940190
412019 výmena okien 3358,40 1/2015   30.5.2019 František Turóci Dargovská,  Prešov 17209552
20191316 kancelárske potreby 25,03     28.5.2019 M. Kapallová KAPAP Strojnícka, Prešov 33952264
19037 odborná prehliadka HP a hydrant 125,70   9/2019 21.5.2019 František Bochňák Filipínska, Fintice 31289487
121901864 prenájom zariadení a riešení  7,68 2015/1636   21.5.2019 DATALAN, a.s. Galvaniho, Bratislava 35810734
2499144566 internet 8,48 0193285665   20.5.2019 Orange Slovensko,a.s Metodova, Bratislava 35697270
2499155412 telefón 15,00 0193285665   20.5.2019 Orange Slovensko,a.s Metodova, Bratislava 35697270
2499144311 telefón 5,00 0193285665   20.5.2019 Orange Slovensko,a.s Metodova, Bratislava 35697270
2499144186 telefón 25,18 0193285665   20.5.2019 Orange Slovensko,a.s Metodova, Bratislava 35697270
290283 elektrina, voda, stočné 1672,94 8 a 9/2015   30.4.2019 Xylo Machinery, sro Bardejovská, Prešov 31733085
8409776963 plyn 1824,47 zmluva   30.4.2019 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
8232259680 VUC NET 131,45 zmluva PSK   30.4.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8232261360 telefón 29,06 zmluva PSK   30.4.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
372019 stravné 498,64 1/2015   30.4.2019 František Turóci Dargovská, Prešov 17209552
362019 obedy pre žiakov 295,20 1/2015   30.4.2019 František Turóci Dargovská, Prešov 17209552
290255 užívanie rozvodných sietí 752,42 3-2019   30.4.2019 Xylo Machinery Bardejovská, Prešov 31733085
3621900280 servisné práce MAGMA 1.Q. 135,29 swod 2013/2014   30.4.2019 Autocont SK. s.r.o.  Einsteinova, Bratislava 36396222
04540419 oprava vodovodného potrubia HS 2832,83   6/2019 17.4.2019 MP kanal service Mojmírová, Prešov 45965838
1910042 material na zákazku 146,86     26.4.2019 FINEPRINT, s.r.o. Budovateľská, Prešov 36441356
219012 materiál na vzdelávanie a údržbu 26,06     25.4.2019 M. Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
2494561892 internet 8,48     24.4.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2494572622 telefón 15,22     24.4.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2494561512 telefón 5,00     24.4.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2494561387 telefón 24,36     24.4.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
11519 doprava - projekt ERASMU+ 628,09     16.4.2019 SOU Hluboš Hluboš 178 00069647
82019 ubytovanie projekt ERASMUS+ 2324,94   5/2019 13.4.2019 Milosl. Procházková Nám. J.A.Alise, Příbram 63801639
72019 stravovanie projekt ERASMUS+ 2285,83   5/2019 13.4.2019 Milosl.Procházková Nám. J.A.Alise, Příbram 63801639
3621900084 nové verzie Magma 1.Q. 25,45 swod2013/2014   12.4.2019 Autocont SK, s.r.o. Einsteinova, Bratislava 36396222
40190013 elektrina Jarovnice 654,54     10.4.2019 SOŠ podnik. a služieb Komenského, Lipany 00159476
219040129 servisné práce iSPIN 2Q. 387,14 2832007SOVZP   9.4.2019 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho, Bratislava 00602311
90633 kancelársky papier 33,50     5.4.2019 AXDATA, s.r.o. Škultétyho, Prešov 36508411
8417089872 plyn 2862,83 zmluva   31.3.2019 SPP, a.s.. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
290238 elektrina, voda, stočné 1844,40 8a9/2015   31.3.2019 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
290214 užívanie rozvodných sietí 752,42 3-2019   31.3.2019 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
8230173730 telefón 31,75 zmluva PSK   31.3.2019 Slovak Telekom. a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8230171962 VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.3.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
262019 stravné 415,84 1/2015   31.3.2019 František Turóci Dargovská, Prešov 17209552
252019 obedy pre žiakov 402,00 1/2015   31.3.2019 František Turóci Dargovská, Prešov 17209552
19004 ubytovanie ERASMUS+ 6000,00   5/2019 22.3.2019 Miloslava Procházková Nám. J.A.Alise, Příbram 63801639
19003 stravné ERASMUS+ 7500,00   5/2019 22.3.2019 Miloslava Procházková Nám. J.A.Alise, Příbram 63801639
2489992143 internet 8,99 0193285665   21.3.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2490002755 telefón 15,00 0193285665   21.3.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2489992762 telefón 5,00 0193285665   21.3.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2489992637 telefón 25,63 0193285665   21.3.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
119013 materiál na údržbu, zákazku 85,04     21.3.2019 M.Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
7419 materiál na odb, výcvik ER 224,37     18.3.2019 SOU Hluboš Hluboš 178 00069647
2192201596 tlačivá 1,50   1/2018 7.3.2019 ŠEVT, a.s. Cementrenska, B.Bystrica 31331131
290202 elektrina, voda, stočné 2120,41 8a9/2015   28.2.2019 Xylo Machinery Bardejovská 24, Prešov 31733085
290179 užívanie rozvodných sietí 752,42 3-2019   28.2.2019 Xylo Machinery Bardejovská 24, Pešov 31731385
8419525247 plyn 3618,11 zmluva   28.2.2019 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
8228117269 pripojenie na VUC NET 131,45 zmluva PSK   28.2.2019 Slovak telekom.a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8228119199 telefón 28,82 zmluva PSK   28.2.2019 Slovak telekom,a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
152019 obedy žiaci 277,20 1/2015   28.2.2019 František Turóci Dargovská, Prešov 17209552
142019 stravné 303,60 1/2015   28.2.2019 František Turóci Dargovská, Prešov 17209552
201910495 oprava PC 108,00   7/2019 28.2.2019 Ikaro, s.r.o. Okružná, Prešov 31656544
119009 plátno br. zámok, oceľ 68,90     26.2.2019 M.Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
219004 kartuša, rukavice, konfirmat 50,70     26.2.2019 M.Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
1910021 LTD, uholník, mat. na zákazku 413,57     26.2.2019 Fineprint s.r.o. Budovateľská, Prešov 36471356
2485419072 internet 8,99 0193285665   21.2.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2485429445 telefón 15,12 0193285665   21.2.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2485418692 telefón 7,38 0193285665   21.2.2019 Orange Slovensko  Metodova, Bratislava 35697270
2485418567 telefón 28,24 0193285665   21.2.2019 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
4190204 lyžiarsky kurz-ubyt.strav.skipas 2273,00   42/2018 15.2.2019 Súkr. sp. škola EDURAM Maurerova, Krompachy 42102553
06022019 elektrina Jarovnice 171,30     15.2.2019 SOŠ lesnícka Kollárova, Prešov 51896109
10190010 požičanie lyž. výstroje 515,00   1/2019 14.2.2019 Martin Jandura Zuberec 40607119
19003 výkopové práce 818,64   4/2019 8.2.2019  Lazur -IMASZ Ďumbierska, Prešov 10738401
201902002 lokalizácia úniku vody 202,15   3/2019 4.2.2019 VOKUP Klim. s.r.o. Šebastovská, Prešov 36652121
290161 elektrina, voda stočné 2600,95 8a9/2015   31.1.2019 Xylo Machinery Bardejovská, Prešov 31733085
8404890477 plyn 4866,36 zmluva   31.1.2019 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
8226074831 telefón 28,82 zmluva PSK   31.1.2019 Slovak telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
82260772960 pripojenie na VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.1.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
62019 obedy žiaci 372,00 1/2015   31.1.2019 F. Turóci Dargovská, Prešov 17209552
52019 stravné 287,04 1/2015   31.1.2019 F. Turóci Dargovská, Prešov 17209552
290136 užívanie rozvodných sietí 752,42 3-2019   31.1.2019 Xylo Machinery Bardejovská, Prešov 31733085
201910185 servis tlačiarne k PC 22,80     30.1.2019 IKARO. s.r.o. Okružná, Prešov 31656544
201901028 lokalizácia úúniku vody 442,15   3/2019 29.1.2019 Vokup klim. s.r.o., Šebastovská, Prešov 36652121
2019614 členský poplatok 20,00     28.1.2019 Slovenská živnostenská komora Žilina 36145581
01012019 elektrina Jarovnice 214,25 8/2013   28.1.2019 SOŠ lesnícka Kollárova 10, Prešov 51896109
201910157 oprava PC 216,00   2/2019 25.1.2019 IKARO, s.r.o. Okružná, Prešov 31656544
248855715 internet 8,99 0193285665   22.1.2019 Orange Slovensko a.s Metodova, Bratislava 35697270
2480866852 telefón 15,00 0193285665   22.1.2019 Orange Slovensko a.s Metodova, Bratislava 35697270
2480855335 telefón 5,00 0193285665   22.1.2019 Orange Slovensko a.s Metodova, Bratislava 35697270
2480855210 telefón 16,66 0193285665   22.1.2019 Orange Slovensko a.s Metodova, Bratislava 35697270
219010278 služba č. 1 SPIN na 1.Q..2019 387,14 283-20017/S/OvZP   18.1.2019 Asseco Solutions,a.s. Plynárenská, Bratislava 00602311
3621803463 nové verzie Magma 1. Q. 2019 25,49 swod2013/2014   16.1.2019 Autocont, s.r.o. Einsteinova, Bratislava 36396222
219010146 služba č.2 SPIN na r. 2019 964,51 283-20017/S/OvZP   16.1.2019 Asseco Solutions,a.s. Plynárenská, Bratislava 00602311
40180047 elektrina 708,51 8/2013   31.12.2018 SOŠ podnikania a služieb Komenského, Lipany 00159476
290112 elektrina, voda, stočné 2025,05 8 a 9/2015   31.12.2018 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
8402472803 plyn 4338,94 zmluva   31.12.2018 SPP. a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
8224043238 pripojenie na VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8224045171 telefón 28,14 zmluva PSK   31.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
18111 oprava a servis kotlov 3474,96   39/2018 28.12.2018 Meratech Solivarská, Prešov 30290368
1212018 stravné 430,56 1/2015   28.12.2018 František Turóci Dargovská, Prešov 17209552
1202018 obedy žiaci 337,20 1/2015   28.12.2018 František Turóci Dargovská, Prešov 17209552
290084 užívanie rozvodných sietí 904,66 1-2018   28.12.2018 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
20181117 ihl. neomietané dosky 500,00     27.12.2018 SOŠ lesnícka Kollárova, Prešov 51896109
3621803072 servisné práce Magma 193,28 swod2013/2014   20.12.2018 Autocont, s.r.o. Einsteinova, Bratislava 36396222
2476319699 internet 8,99 0193285665   20.12.2018 Orange Slovensko, as Metodova, Bratislava 35697270
2476329851 telefón  15,00 0193285665   20.12.2018 Orange Slovensko as Metodova, Bratislava 35697270
2476319194 telefón 7,57 0193285665   20.12.2018 Orange Slovensko as Metodova, Bratislava 35697270
2476319069 telefón 20,83 0193285665   20.12.2018 Orange Slovensko as Metodova, Bratislava 35697270
1182018 stavebné práce 3559,49 1/2015   20.12.2018 F. Turóci Dargovská, Prešov 17209552
82608 usb a hdd 100,00     20.12.2018 AXDATA, s.r.o. Škultétyho, Prešov 36508411
81057 športové náradie 400,00     20.12.2018 ATAK, v.d. Jarková, Prešov 00698113
118023 výmena plynových kotlov 8095,08   46/2018 20.12.2018 MHAKO. s.r.o. Hlavná, Prešov 44455640
201805868 poukážky 500,00   tel. 20.12.2018 TESCO STORES SR Kam. nám. ,Bratislava 31331828
08122018 elektrina 182,57 8/2015   19.12.2018 SOŠ lesnícka Kollárova, Prešov 51896109
1810143 buk 392,92     17.12.2018 Fineprint, s.r.o. Budovateľská, Prešov 36471356
20180973 cudzojazyčné časopisy 34,60   e-mail 7.12.2018 M.Blahová FLP Vrančovičova, Bratislava 33621462
1162018 kúr. práce a vým. radiatorov v ŠJ 2200,00     5.12.2018 F. Turóci Dargovská, Prešov 17209552
20180104 vonkajšia odb. prehl.tlakových nádob 187,00   44/2018 10.12.2018 V. Kušnír REVIKO Budovateľská, Prešov 50094882
180061 prevádzková prehl. plyn. zariad. 120,00   38/2018 4.12.2018 REVIPLYN, s.r.o. Hlavná, Prešov 50211391
82349 tonery  182,00     5.12.2018 AXDATA, s.r.o. Škultétyho, Prešov 36508411
20180085  prehliadka a prečistenie komína 84,00 45/2018   4.12.2018 Vladimír Alexovič Sibírska, Prešov 33872619
322018 revízia elektroinštalácie 1098,00   37/2018 4.12.2018 G.Katuščáková KATEL Dilongova, Pešov 44773374
8402456518 plyn 2551,48 zmluva   30.11.2018 SPP, a,s, Mlynské nivy, Bratislava 35815256
290067 elektrina, voda, stočné 1777,86 8 a 9/2015   30.11.2018 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
290049 užívanie rozvodných sietí 904,66 1-2018   30.11.2018 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
8222003528 telefón 29,95 zmluva PSK   30.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8222001230 VUC NET 131,45 zmluva PSK   30.11.2018 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
1122018 stravné 452,64 1/2015   30.11.2018 F. Turóci Dargovská, Prešov 17209552
1132018 obedy žiaci 351,60 1/2015   30.11.2018 F. Turóci Dargovská, Prešov

17209552

2018031 klince, skrutky, hadica 92,05     29.11.2018 M.Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
118089 pištoľ, nožnice, lep.páska,piest 42,82     29.11.2018 M.Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
20182858 kancelárske potreby 59,68     29.11.2018 M. Kapallová KAPAP Záhradná, Ľubotice 33952264
2018140 ohrievač 39,50     29.11.2018 M. Ildža - ELMART Slovenská, Prešov 33952264
06112018 elektrina 147,70 8/2013   29.11.2018 SOŠ lesnícka Kollárova, Prešov 51896109
2471794532 internet 8,99 0193285665   23.11.2018 Orange Slovensko,  Metodova, Bratislava 35697270
2471805566 telefón 17,74 0193285665   23.11.2018 Orange Slovensko,  Metodova, Bratislava 35697270
2471795026 telefón 7,22 0193285665   23.11.2018 Orange Slovensko,  Metodova, Bratislava 35697270
2471794901 telefón 20,83 0193285665   23.11.2018 Orange Slovensko,  Metodova, Bratislava 35697270
20182771 kancelárske potreby 54,61   43/2018 20.11.2018 M. Kapallová - KAPAP Záhradná, Ľubotice 33952264
1810131 materiál na zákazku 420,38     16.11.2018 Fineprint, s.r.o. Budovateľská, Prešov 36471356
402018 ubytovanie, strava  3.stáž ER+ 15078,77     8.11.2018 Miloslava Procházková Nám.J.A.Alise, Příbram 63801639
290033 elektrina, voda, stočné 1795,97 8 a9/2015, dod 1   31.10.2018 XYLO Machinery,s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
8402440896 plyn 1413,79 9106459363   31.10.2018 SPP, a.s. Mlynské nivy Bratislava 35815256
1032018 obedy žiaci 318,00 1/2015   31.10.2018 F. Turóci Dargovská, Prešov 17209552
1022018 stravné 353,28 1/2015   31.10.2018 F. Turóci Dargovská, Prešov 17209552
8219987691 telefón 30,60 zmluva PSK   31.10.2018 Slovak telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8219985599 VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.10.2018 Slovak telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
118082 zámok, vložka, vrták,plátno 95,34     31.10.2018 M.Molnár - PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
290013 užívanie rozvodných sietí 904,66 1-2018   30.10.2018 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
3621802423  Magma systémová podpora 3.Q. 193,28 swod2013/2014   29.10.2018 Autocont, s.r.o. Einsteinova, Bratislava 36396222
25518 stravné ERASMUS+ 526,23   30/2018 31.10.2018 SOU Hluboš Hluboš 178 00069647
18019 deratizácia 175,00     29.10.2018 Roland Vraník Prostějovská, Prešov 33876461
1810114 SBS, LDTD, lepidlo, klzák, zámok 104,42     24.10.2018 Fineprint, s.r.o. Budovateľská, Prešov 36441356
181010017 servisné práce a konverzia  dát 10,80     19.10.2018 IFOsoft, s.r.o. Sabinovská, Prešov 31666108
1806553 ostrenie náradia 120,70     18.10.2018 ProTech Service Ku Surdoku, Prešov 36477770
2467285921 internet 8,99 0193285665   22.10.2018 Orange Slovensko  Metodova, Bratislava 35697270
2467297837 telefón 15,00 0193285665   22.10.2018 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2467285291 telefón 7,69 0193285665   22.10.2018 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2467286165 telefón 31,19 0193285665   22.10.2018 Orange Slovensko Metodova, Bratislava 35697270
2018402 knihy AJ a RJ 1005,00   23/2018 17.10.2018 GLOSSA Vihorlatská, Prešov 33951802
20180083 robinol, izotex,molitan. drť, vločky 108,55   34/2018 8.10.2018 Remeselnícke potreby Weberova, Prešov 31246231
20181044 dosky neomietané 308,13   25/2018 31.10.2018 SOŠ lesnícka Kollárova, Prešov 51896109
3621802183 nové verzie MAGMA 25,49 swod2013/2014   15.10.2018 Autocont, s.r.o. Einsteinova, Bratislava 36396222
24183147 časopis Urob si sám 16,50   elektr. 10.10.2018 JAGA GROUP, s.r.o. I.Karvaša, Bratislava 35705779
25218 materiál na odborný výcvik ER+ 218,24     12.10.2018 SOŠ Hluboš Hluboš 00069647
81850 servis. práca - reinštalácia OS/SW 30,00     10.10.2018 AXDATA, s.r.o. Škultétyho, Prešov 36508411
218100163 servisné práce SPIN 387,14 283-2007/S/OvZP   8.10.2018 Asseco Solutions, as Plynárenská, Bratislava 00602311
118075 náradie a nástroje na drevo 972,88   40/2018 9.10.2018 M. Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
81802 tonery 77,00   41/2018 8.10.2018 AXDATA, s.r.o. Škultétyho, Prešov 36508411
81834 skartovač, toner 49,00   41/2018 9.10.2018 AXDATA, s.r.o. Škultétyho, Prešov 36508411
20181632 krajčírske náradie 332,80   35/2018 5.10.2018 ANIR plus, s.r.o. Košická, Prešov 50303759
124618 program Optimik Workman 364,80   324118 8.10.2018 Ing. Ondrej Vandák Smreková, Zvolen 43242383
80775 lopty futbalové, volejbalové, hokejky 498,54   32/2018 4.10.2018 ATAK, v.d. Jarková, Prešov 00698113
180173 čistiace prostriedky a potreby 170,87     4.10.2018 NJL, s.r.o. Strojnícka, Prešov 36793752
290452 elektrina, voda, stočné 1678,01 8 a 9 2015   10.10.2018 Xylo Machinery, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
40180042 elektrina 144,12 8/2013   10.10.2018 SOŠ podnikania a sl. Komenského, Lipany 00159476
7420306938 plyn 993,88 zmluva   30.9.2018 SPP, a.s. Mlynské Nivy, Bratislava 35815256
280415 užívanie rozvodných sietí 904,66 1-2018   27.9.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
8217996627 telefón 32,34 zmluva PSK   30.9.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8217994579 VUC NET 131,45 zmluva PSK   30.9.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
902018 stravné 320,16 1/2015   30.9.2018 F Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
912018 stravné žiaci 406,80 1/2015   30.9.2018 F. Turoći Dargovská 2, Prešov 17209552
118066 štetec, br.plátno, hadica 114,72     28.9.2018 M.Molnár - PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
218027 konfirmat, ventil, tmel,plavák,had. 117,75     28.9.2018 M.Molnár - PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
118063 píla priam,brúska, aku skrutkovač 207,00   31/2018 26.9.2018 M.Molnár - PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
118064 brúska pásová kombi 145,00   29/2018 26.9.2018 M.Molnár - PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
81717 kancelársky papier 19,80     25.9.2018 AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22, Prešov 36508411
81709 DVD, CD, USB kľúč 53,20     25.9.2018 AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22, Prešov 36508411
81708 tonery, kábel  usb 240,00     25.9.2018 AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22, Prešov 36508411
2462801145 internet 8,99 0193285665   24.9.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2462813567 telefón 15,00 0193285665   24.9.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2462801514 telefón 6,59 0193285665   24.9.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2462801389 telefón 20,20 0193285665   24.9.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2018095 PC 1668,00   28/2018 19.9.2018 CECOM EAST, s.r.o. Čapajevova 40, Prešov 31665675
20181004 rezivo buk 70,37   25/2018 18.9.2018 SOŠ lesnícka Kolárova, Prešov 51896109
852018 oprava plynových rozvodov 3600,00     12.9.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
2018093 notebook 648,00   28/2018 12.9.2018 CECOM EAST, s.r.o. Čapajevova 40, Prešov 31665675
2018091 tablety UMAX 1079,89   27/2018 11.9.2018 CECOM EAST, s.r.o. Čapajevova 40, Prešov 31665675
81523 myš k PC 36,00   26/2018 6.9.2018 AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22, Prešov 36508411
7421304474 plyn 915,90 zmluva   31.8.2018 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
8216017145 telefón 26,40 zmluva PSK   31.8.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8216015659 VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.8.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
280390 elektrina, voda, stočné 1532,87 8a9/2015   31.8.2018 Polytrans, sr.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
280376 užívanie rozvodných sietí 904,66 1-2018   31.8.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
802018 stravné 49,68 1/2015   31.8.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
2458292078 internet 8,99 0193285665   31.8.2018 Orange Slovensko, as Metodova 8, Bratislava 35697270
2458303634 telefón 7,50 0193285665   31.8.2018 Orange Slovensko,a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
2458292447 telefón 5,00 0193285665   31.8.2018 Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
2458292322 telefón 19,00 0193285665   31.8.2018 Orange Slovensko,as Metodova 8, Bratislava 35697270
2018080052 štočky a podušky do pečiatok 134,64   21/2018 15.8.2018 Janka Trudičová Pečiatky od Janky Jarková, Prešov 14431653
201803 oprava strechy 2. etapa 20945,31   92018 14.8.2018 Architecture and design studio M.R. Štefánika, Veľký Šariš 45528632
81299 toner 19,00   202018 8.8.2018 AXDATA, s.r.o Škultétyho, Prešov 36508411
20981789 kancelárske potreby 60,77   19/2018 2.8.2018 Mária Kapallová KAPAP Záhradná 5, Ľubotice 33952264
7419315841 plyn 911,38 zmluva   31.7.2018 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
8214052333 telefón 27,41 zmluva PSK   31.7.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8214050634 pripojenie na VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.7.2018 Slovak Telkom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
280351 elektrina, voda, stočné 1537,19 8 a 9/2015   31.7.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
280334 užívanie rozvodných sietí 904,66 1-2018   31.7.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
722018 stravné 34,96 1/2015   31.7.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
3621801319 Magma systémová podpora 2.Q. 193,28 swod2013/2014   31.7.2018 AutoCont SK, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222
2453831796 internet 8,99 0193285665   23.7.2018 Orange Slovensko,a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
2453842232 telefón 7,50 0193285665   23.7.2018 Orange Slovensko,a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
2453830291 telefón 5,00 0193285665   23.7.2018 Orange Slovensko,a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
2453831165 telefón 18,38 0193185665   23.7.2018 Orange Slovensko,a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
3621801104 nové verzie magma 25,49 swod2013/2014   18.7.2018 AutoCont SK, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222
2182204950 tlačivá  65,59   e-mail 18.7.2018 ŠEVT, a.s.  Cementárenská, B. Bystr. 31331131
218070158 služba č. 1 ISPIN 387,14 283-2007/S/OvZP   11.7.2018 Asseco Solutions,a.s Plynárenská, Bratislava 00602311
7418883066 plyn 943,92 zmluva   30.6.2018 SPP, a.s. Mlynské Nivy, Bratislava 35815256
8212113083 telefón 29,56 zmluva PSK   30.6.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
8212111397 VUC NET 131,45 zmluva PSK   30.6.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská, Bratislava 35763469
280312 elektrina, voda, stočné 1468,96 8 a 8/2015   30.6.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovska  24, Prešov 31733085
280293 užívanie rozvodných sietí 904,66 1-2018   29.6.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
582018 obedy žiaci 327,60 1/2015   29.6.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
572018 stravné 255,76 1/2015   29.6.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
562018 maľovanie jedálne 846,01 1/2015   29.6.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
20181487 kancelárske potreby 41,00     27.6.2018 KAPAP M. Kapalová Záhradná 5, Ľubotice 33952264
9180003125 aSc rozvrhy 2018/2019 63,00   obj.e-mail 27.6.2018 ASC Applied SC  Svoradova, Bratislava 31361161
2449391740 internet 8,99 0193285665   25.6.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2449403183 telefón  7,50 0193285665   25.6.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2449392109 telefón 7,60 0193285665   25.6.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2449391984 telefón 27,67 0193285665   25.6.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
32062018 elektrina Jarovnice 97,08   8/2013 19.6.2018 Spojená škola Kollárova 10, Prešov 42077168
20180043 revízia komína 84,00   18/2018 14.6.2018 Vladimír Alexovič Sibírska, Prešov 33872619
81044 tonery 98,00   17/2018 18.6.2018 AXDATA, s.r.o. Škultétyho, Prešov 36508411
282018 ubytovanie a stravovanie 16707,73   6/2018 14.6.2018 Procházková Miloslav. Ná. J.A.Alise, Příbram 63801639
20018 doprava žiakov 580,12   12/2018 13.6.2018 SOU Hluboš Hluboš 178 00069647
19918 materiál pre žiakov 492,67   12/2018 13.6.2018 SOU Hluboš Hluboš 178 00069647
9180001308 aSc agenda 2018 219,00 zmluva   13.6.2018 ASC Applied SC  Svoradova, Bratislava 31361161
180058 oprava  a revízia hydrantov a HP 172,30   15/2018 11.6.2018 Ladislav Kriško Sadová, Fintice 14360969
201802 oprava strechy - 1. etapa 16433,80   9/2018 11.6.2018 Architecture and d.s. M.R. Štefánika, V.Šariš 45528632
1803638 ostrenie náradia 69,78     8.6.2018 Pro Tech Service Ku Surdoku, Prešov 36477770
7417974376 plyn 911,62 zmluva   31.5.2018 SPP, a.s. Mlynské Nivy, Bratislava 35815256
8209984351 pripojenie na VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.5.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
8209986452 telefón 28,79 zmluva PSK   31.5.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
280276 elektrina, voda, stočné 1424,78 8 a 9/2015   31.5.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
280264 užívanie rozvodných sietí 904,66 1-2018   31.5.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
512018 obedy žiakov 373,20 1/2015   31.5.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
502018 stravné 276,00 1/2015   31.5.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
118040 píla kotúčová 88,00   14/2018 31.5.2018 M.Molnár, PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
18051040 kovový rošt 314,40   13/2018 30.5.2018 KOVING OK, s.r.o. Kúty 1/B, Prešov 31718060
1810052 materiál na zákazku 217,71     31.5.2018 FINEPRINT, s.r.o. Budovateľská, Prešov 36471356
118039 materiál na zákazku 47,23     31.5.2018 M.Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
2444937969 internet 8,99 0193285665   22.5.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2444949173 telefón 7,50 0193285665   22.5.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2444938338 telefón 7,27 0193285665   22.5.2018 Orange Slovensko Metodova 8,Bratislava 35697270
2444938213 telefón 28,80 0193285665   22.5.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
23052018 elektrina Jarovnice 579,60 8/2013   21.5.2018 Spojená škola Kollárova 10, Prešov 42077168
118033 materiál na projekt ERASMUS 92,56     16.5.2018 M. Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
52804288 dosky na projekt ERASMUS 127,73     11.5.2018 JAF HOLZ Slovakia Ličartovce 35718986
280250 elektrina, voda, stočné 1531,60 8 a 9/2015   30.4.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
7420294738 plyn 1113,68 zmluva   30.4.2018 SPP, a.s. Mlynské Nivy, Bratislava 35815256
402018 stravné 309,12 1/2015   30.4.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
392018 obedy pre žiakov 416,40 1/2015   30.4.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
8207976241 telefón 30,83 zmluva PSK   30.4.2018 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469
8207973975 pripojenie na VUC NET 131,45 zmluva PSK   30.4.2018 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469
280233 užívanie rozvodných sietí 904,66 1-2018   30.4.2018 Polytrans, sr.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
3621800253 servisné práce MAGMA 1.Q. 193,28 swod2013/2014   27.4.2018 AutoCont SK, a.s. Einsteinova, Bratislava 36396222
1810043 materiál na zákazku 207,46     27.4.2018 FINEPRINT, s.r.o. Budovateľská, Prešov 36471356
118028 materiál na zákazku 63,55     26.4.2018 M.Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
218012 materiál na zákazku 21,16     26.4.2018 M.Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
18240740 asistencia pri výťahu 242,42   10/2018 23.4.2018 Tuchyňa výťahy, s.r.o. Letná 27, Košice 45378398
10180343 oprava auta  410,90   11/2018 20.4.2018 Automape, spol. s r.o. Bardejovská 26, Prešov 17146771
2440487402 internet 8,99 0193285665   23.4.2018 Orange Slovensko,a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
2440498619 telefón 7,50 0193285665   23.4.2018 Orange Slovensko,a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
1220487396 telefón 8,72 0193285665   23.4.2018 Orange Slovensko,a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
2440487271 telefón 24,61 0193285665   23.4.2018 Orange Slovensko,a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
3621800080 nové verzie Magma 25,49 oswd 2013-2014   12.4.2018 AutoCont SK, a.s. Einsteinova, Bratislava 36396222
40180014 elektrina Jarovnice 970,05 zmluva   16.4.2018 SOŠ Lipany Komenského 16, Lipany 00159476
180019 odborná prehliadka plyn. zariadení 400,00   4/2018 16.4.2018 REVIPLYN Hlavná, Prešov 50211391
972018 ochr. osobných údajov-dokumenty 150,00   8/2018 13.4.2018 SN real Višňová, Prešov 36653497
218040198 služba č. 1 - servisné práce 387,14 283-2007/S/OvZP   12.4.2018 Asseco Solutions, a.s Plynárenská, Bratislava 00602311
7419304747 dodávka plynu 3333,34 zmluva   31.3.2018 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
280216 elektrina, voda, stočné 1678,32 8 a 9/2015   31.3.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
8205974619 pripojenie na VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.3.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
8205976761 telefón 31,03 zmluva PSK   31.3.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
302018 obedy žiaci 392,40 1/2015   31.3.2018 F. Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
292018 stravné 388,24 1/2015   31.3.2018 F. Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
280195 užívanie rozvodných sietí 904,66 1-2018   31.3.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
118022 vrták, brúsne plátno, zámok 47,14     27.3.2018 M.Molnár - PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
1810031 materiál na zákazku 288,91     27.3.2018 Fineprint, s.r.o. Budovateľská, Prešov 36471356
80602 multifunkčné zariadenie 159,00   7/2018 26.3.2018 AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22, Prešov 36508411
2436033822 internet 8,99 0193285665   23.3.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2436045920 telefón 7,50 0193285665   23.3.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2436033816 telefón 6,41 0193285665   23.3.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2436033691 telefón 19,54 0913285665   23.3.2018 Orange, Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
121800741 riešenie manažmentu tabletov 25,20 zmluva   13.3.2018 Datalan, a.s. Galvaniho, Bratislava 35810734
1801465 ostrenie pílových kotúčov 63,70     6.3.2018 ProTech service s.r.o. Ku Surdoku 35, Prešov 36477770
1810022 materiál na zákazku 224,02     6.3.2018 FINEPRINT, s.r.o. Budovateľská 38, Prešov 36471356
2018617 členský príspevok 5,00     6.3.2018 Slov. živnosten. kom. Dolné Rudiny 3, Žilina 36145581
280178 elektrina, voda, stočné 1753,75 8 a 9/2015   28.2.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovská, Prešov 31733085
7421290571 plyn 4040,22 zmluva   28.2.2018 SPP, a.s. Mlynské Nivy, Bratislava 35815256
8203994678 VUC NET 131,45 zmluva PSK   28.2.2018 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469
8203996587 telefón 30,72 zmluva PSK   28.2.2018 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469
192018 obedy žiaci 352,80 1/2015   28.2.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
182018 stravné 312,80 1/2015   28.2.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
142018 oprava v jedálni 3093,00 1/2015   28.2.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
118016 plátno, kliešte vrták 100,44     28.2.2018 PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
280164 užívanie rozvodných sietí 904,66 1-2018   28.2.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovska, Prešov 31733085
2431583194 internet 8,99 0193285665   22.2.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2431595178 telefón 16,31 0193285665   22.2.2018 Orange Slovensko Metodova 8,Bratislava 35697270
2431583188 telefón 7,97 0193285665   22.2.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislava 35697270
2431583063 telefón 27,29 0193285665   22.2.2018 Orange Slovensko Metodova 8, Bratislalva 35697270
06022018 elektrina Jarovnice 579,60 zmluva   14.2.2018 Spojená škola Kollárova 10, Prešov 42077168
1810015 LTD 48,10     9.2.2018 Fineprint, s.r.o. Budovateľská 38, Prešov 36471356
20180007 izotex, robinol 25,34   4/2018 1.2.2018 Miroslav Sibal - RP Weberova 9, Prešov 31246231
7420286274 plyn 4030,10 zmluva   31.1.2018 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
280149 elektrina, voda, stočné 1716,58 8 a 9/2015   31.1.2018 Polytrans, s.r.o Bardejovská 24, Prešov 33031785
1810015 ABS, LDTD dosky 48,10     9.2.2018 FINEPRINT, s.r.o. Budovateľská 38, Prešov 36471356
8202022004 pripojenie na VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.1.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
8202023968 telefón 32,00 zmluva PSK   31.1.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
82018 stravné 404,80 1/2015   31.1.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
72018 obedy pre žiakov 355,20 1/2015   31.1.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
80201 znalecký posudok 20,00   3/2018 31.1.2018 AXDATA, s.r.o.  Škultétyho 22, Prešov 36508411
182001099 update - evidencia PHM 2018 15,84   e-mailom 25.1.2018 IFOsoft, s.r.o. Sabinovská, Prešov 31666108
280136 užívanie rozvodných sietí 904,66 1-2018   31.1.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
118004 br.plátno, vrták, skrutkovač, záves 80,74     29.01.2018 M. Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
218002 uholník, hmoždina, skrutky, konfir. 73,71     29.1.2018 M. Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
20180164 oprava šijacieho stroja + ND 58,08   2/2018 25.1.2018 ANIR plus, s.r.o. Košická 2/D, Prešov 50303759
2427132231 internet 8,99 0193285665   23.1.2018 Orange Slovensko,a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
2427144850 telefon 7,50 0193285665   23.1.2018 Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
2427132225 telefón 5,00 0193285665   23.1.2018 Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
2427132100 telefón 74,05 0193285665   23.1.2018 Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava 35697270
2018026 poťahová látka 43,39   1/2018 18.1.2018 GABATEX  Prostejovská 107, Prešov 32940190
40170048 elektrina Jarovnice 663,18 zmluva   18.1.2018 S O Š Lipany Komenského 16, Lipany 00159476
2180010679 ISPIN - služba č. 2 387,14 283-2007 S OvZ   18.1.2018 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7, Bratislava 00602311
3621703298 servisné práce MAGMA 1. Q. 25,49 SWOD2013/2014   12.1.2018 AutoCont SK, a.s. Einsteinova 24,Bratislava 36396222
218010249 ISPIN - služba č. 1 964,51 283-2007 S OvZ   10.1.2018 Asseco Solutions a.s. Plynárenská 7, Bratislava 00602311
062017 Projektová dokumentácia, statický posudok a rozpočet na opravu strechy 2800,00   39/2017 14.7.2018 Architecture and design studio, s.r.o.

M. R. Štefánika,

Veľký Šariš

45528632
280115 elektrina, voda, stočné 1552,26 8 a 9/2015   10.1.2018 Polytrans s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 33031785
7417923559 plyn 3767,83 zmluva   8.1.2018 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
1182017 výmena regul. ventilov 457,76 1/2015   8.1.2018 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
8200069189 telefón 29,27 zmluva PSK   5.1.2018 Slovak telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469
8200066768 pripojenie na VUC NET 131,45 zmluva PSK   5.1.2018 Slovak telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469
280096 užívanie rozvodných sietí 797,38 1-2017   2.1.2018 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 33031785
2422690347 telefón 7,18 0193285665   27.12.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2422701733 telefón 7,50 0193285665   27.12.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2422690353 internet 8,99 0193285665   27.12.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2422690222 telefón 106,06 0193285665   27.12.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
1122017 stravné 425,04 1/2015   22.12.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
1132017 obedy žiaci 427,20 1/2015   22.12.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
20170123 vonkajšia odb. prehl. tlak. nádob 225,00   38/2017 21.12.2017 Viktor Kušnír - REVIKO Budovateľská 38, Prešov 50094882
0170793 čistiace prostriedky 87,34     20.12.2017 Ing. Anton Ferenc TOPO Železničiarska 19, Prešov 32923244
170045 odborná prehl. a skúška plyn.zar. 400,00   37/2017 19.12.2017 REVIPLYN. s.r.o. Hlavná 11, Prešov 50211391
3621702889 MAGMA - syst. podpora 4.Q. 193,28 swod2013/2014   15.12.2017 AutoCont SK, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222
2017090 revízia a prečistenie komína 84,00   36/2017 12.12.2017 Vladimír Alexovič Sibírska 19, Prešov 33872619
2017456 učebnice AJ 975,00   34/2017 6.12.2017 GLOSSA Vihorlatská 23, Prešov 33951802
2017033 tablet 899,10   35/2017 4.12.2017 CECOM EAST, s.r.o. Čapajevova 40, Prešov 31665675
280069 elektrina, voda, stočné 1575,71 8 a 9/2015   12.12.2017 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
7418861695 plyn 3097,03 zmluva   12.12.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
6104703977 pripojenie na VUC NET 131,45 zmluva PSK   6.12.2017 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
9104406108 telefón 32,59 zmluva PSK   6.12.2017 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
1062017 stravné 443,44 1/2015   5.12.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
1052017 obedy žiaci 496,80 1/2015   5.12.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
280047 užívanie rozvodných sietí 797,38 1-2017   30.11.2017 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
2172210328 tlačivá 78,00   26/2017 28.11.2017 ŠEVT, a.s. Cementárenská B.Bystrica 31331131
2418250704 internet 8,99 0193285665   23.11.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2418262844 telefón 9,23 0193285665   23.11.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2418250698 telefón 8,89 0193285665   23.11.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2418250573 telefón 26,41 0193285665   23.11.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2017081 oprava a servis kotlov 265,00   8/2017 21.11.2017 F. Trusa - MERATECH Solivarská, Prešov 30290368
17112017 elektrina 595,20 8/2013   9.11.2017 Spojená škola Kollárova 10, Prešov 42077168
2017407 učebnice 30,00     9.11.2017 GLOSSA Hlavná 80, Prešov 33951802
71699 kancelárske potreby 787,00     7.11.2017 AXDATA Škultétyho 22, Prešov 36508411
11407117 konvektor 27,60     8.11.2017 ELTRA-ELMAT Bardejovská 32, Prešov 36455253
7419291166 plyn 1455,82 zmluva   31.10.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
280038 elektrina, voda, stočné 1584,89 8 a 9/2015   31.10.2017 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
0102818190 telefón 31,63 zmluva PSK   31.10.2017 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, Bratislava 35763469
170230 rekonštrukcia kotolne 39104,66 zmluva o dielo   31.10.2017 GASKO-KOZMA, s.r.o. Budovateľská, Prešov 44246331
7102815952 pripojenie na VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
20170891 cudzojazyčné časopisy 27,60     23.10.2017 Matilda Blahová - FLP Vrančovičova, Bratislava 33621462
952017 obedy žiaci 367,20 1/2015   31.10.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
942017 stravné 491,28 1/2015   31.10.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
217035 materiál na údržbu 39,35     31.10.2017 Milan Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
3621702279 servisné práce MAGMA 193,28 swod2013-2014   26.10.2017 AutoCont SK, s.r.o Einsteinova, Bratislava 36396222
117100 náradie 184,84     30.10.2017 Milan Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
280014 užívanie rozvodných sietí 797,38 1-2017   31.10.2017 Polytrans, s.r.o Bardejovská 24, Prešov 31733085
2017147 cestovné Erasmus+ 118,00 2017-035161   31.10.2017  SOŠ technická Volgogradská 1, Prešov 00893251
222017 stravovanie Erasmus+ 9649,90 2017-035161   28.10.2017 Miloslava Procházková Nám. J.Alise, Příbram 63801639
3179000209 ubytovanie Erasmus+ 6965,04 2017-035161   27.10.2017 RAVAK, a.s. Mixova 211, Příbram 25612492
24617 stravné Erasmus+ 494,26 2017-035161   26.10.2017 SOU Hluboš Hluboš 178 00069647
24517 materiál na projekt Erasmus+ 325,29 2017-035161   26.10.2017 SOU Hluboš Hluboš 178 00069647
2413817935 internet 8,99 0193285665   23.10.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2413830332 telefón 28,82 0193285665   23.10.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2413817804 telefón  5,00 0193285665   23.10.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2413818678 telefón 34,46 0193285665   23.10.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
1706431 ostrenie náradia 34,48     18.10.2017 ProTech Service, s.r.o. Ku Surdoku 35, Prešov 36477770
3621702065 servisné práce MAGMA 25,49 swod2013-2014   16.10.2017 Autocont SK, s.r.o. Einsteinova, Bratislava 36396222
170159 čistiace prostriedky 21,49     16.10.2017 NJL, s.r.o. Strojnícka 12, Prešov 36793752
71432 tonery 210,49     4.10.2017 AXDATA Škultétyho 22, Prešov 36508411
217100197 servisné práce iSPIN 387,14 283-2007S   9.10.2017 Asseco solutions Plynárenská 7, Bratislava 00602311
117084 aku skrutkovač 90,25     4.10.2017 Milan Molnár - PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
20171519 pravítka, nožnice, kriedy, uteráky 192,50     4.10.2017 ANIR plus s r. o. Košická 2, Prešov 50303759
852017 rekonštrukcia šatní a soc. zariad. 4160,00 1/2015   30.9.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
270465 elektrina, voda, stočné 1624,86 8 a 9/2015+dod   30.9.2017 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
7419288379 plyn 999,52 zmluva   30.9.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
7100954095 VUCNET 131,45 zmluva PSK   30.9.2017 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469
6100958290 telefón 37,64 zmluva PSK   30.9.2017 Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava 35763469
40170029 elektrina Jarovnice 116,85 8/2013   9.10.2017 SOŠ Lipany Komenského 16, Lipany 00159476
822017 obedy žiaci 388,80 1/2015   30.9.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
812017 stravné 513,36 1/2015   30.9.2017 František Turóci Dargovská 2. Prešov 17209552
270445 užívanie rozvodných sietí 797,38 1-2017   29.9.2017 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
117080 zvierka stolová a rýchloupín. 27,20     26.9.2017 Milan Molnár PREDOM Slovenská 74, Prešov 30292956
20172210 obálky, výplatné vrecká 7,52     28.9.2017 Mária Kapallová KAPAP Záhradná 5, Ľubotice 33952264
1722 projektová dokumentácia 2050,00   25/2017 18.9.2017 Pavel Fabian Záborské 176 47890118
2409378311 interrnet 8,99 0193285665   25.9.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2409390714 telefón 8,04 0193285665   25.9.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2409378180 telefón 5,00 0193285665   25.9.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2409378055 telefón 17,35 0193285665   25.9.5017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
20170038 lepidlo, krepová páska 40,73     25.9.2017 Humeník Štefan DOMO Lúčna 11, Vranov n/Topľou 33276714
117078 brúska, brusné plátno 83,14     22.9.2017 Milan Molnár PREDOM Slovenská, Prešov 30292956
17011214 seminár - registratúra 39,00   elektr. 25.9.2017 Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika, Nováky 37922190
2017260 učebnice AJ 540,00   29/2017 19.9.2017 Glossa Hlavná 80, Prešov 33951802
2172209085 denník odborného výcviku 32,35   26/2017 6.9.2017 ŠEVT, a.s. Cementárenská,B.Bystrica 31331131
270429 elektrina, voda, stočné 124,46 8 a 9/2015, dod   31.8.2017 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
7420273487 plyn 889,86 zmluva   31.8.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
0799920305 telefón 27,20 zmluva PSK   31.8.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
6799918335 pripojenie  na VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.8.2017 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
662017 stravné 49,68 1/2015   31.8.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
270414 užívanie rozvodných sietí 797,38 1-2016   31.8.2017 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
13082017 elektrina Jarovnice 595,20 8/2013   31.8.2017 Spojená škola Kollárova 10, Prešov 42077168
2404949753 internet 8,99 0193285665   16.8.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2404961796 telefón 7,61 0193285665   16.8.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2404950496 telefón 20,45 0193285665   16.8.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2404949622 telefón 5,00 0193285665   16.8.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2798932763 telefón 27,77 zmluva PSK   31.7.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
7798930564 pripojenie na VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.7.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
270399 elektrina, voda, stočné 1372,94 8 a 9 / 2015   31.7.2017 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
7421271329 plyn 869,21 zmluva   31.7.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
632017 stravné 34,96 1/2015   31.7.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
3621701329 magma - systémová podp.2Q 193,28 swod2013-2014   31.7.2017 Autocont SK, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222
270384 užívanie rozvodných sietí 797,38 1/2017   31.7.2017 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
20171793 zápisník BP 28,50   24/2014 31.7.2017 Mária Kapalová-KAPAP Záhradná, Ľubotice 33952264
2172205749 tlačivá 33,22   7/2017 31.7.2017 ŠEVT, a.s.  Cementar.16, B. Bystrica 31331131
2017070009 zasklenie okien 341,61   23/2017 28.7.2017 SKLOMAX, s.r.o. Záhradná 271, Terňa 44826966
2400532305 internet 8,99 0193285665   22.7.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2400543734 telefón  15,00 0193285665   22.7.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2400532174 telefón 6,46 0193285665   22.7.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2400532049 telefón 22,10 0193285665   22.7.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
3621701079 nové verzie MAGMA 3.Q. 25,49 swod2013-2014   13.7.2017 AutoCont SK, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222
192017 zviazanie triednych kníh 52,00     17.7.2017 Viera Lipjancová -VaŚo Konštantínova 6, Prešov 41546628
1704538 ostrenie náradia 25,54     13.7.2017 ProTech Service Ku Surdoku, Prešov 36477770
217070133 servisné služby iSPIN 387,14 283-2007S   7.7.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7, Bratislava 00602311
9170002663 rozvrhy 2017-2018 63,00   e-mail 7.7.2017 ASC, s.r.o. Svoradova 7, Bratislava 31361161
270363 elektrina, voda, stočné 1528,90 8 a 9/2015   30.6.2017 Polytrans, sr.o Bardejovská 24, Prešov 31733085
40170023 elektrina Jarovnice 221,20 zmluva   30.6.2017 Stredná odborná škola Komenského 16, Lipany 00159476
2797948291 telefón 33,74 zmluva PSK   30.6.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
5797945930 pripojenie na VUC NET 131,45 zmluva PSK   30.6.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
7420269324 plyn 940,93 zmluva   30.6.2017 SPP. a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
270341 užívanie rozvodných sietí 797,38 1/2017   30.6.2017 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
2017038 čistenie  a revízia komínov 180,00   20/2017 29.6.2017 Vladimír Alexovič Sibírska 19, Prešov 33872619
512017 stravné 448,96 1/2015   30.6.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
522017 obedy žiaci 420,00 1/2015   30.6.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
2396860059 dobropis -5,00 0193285665   22.6.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2396860060 dobropis -5,00 0193285665   22.6.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2396173999 internet 8,99 0193285665   22.6.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2396186435 telefón 26,40 0193285665   22.6.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2396173868 telefón 10,70 0193285665   22.6.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2396173743 telefón 28,26 0193285665   22.6.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
20171189 buk, neomietané dosky 87,63   19/2017 14.6.2017 Spojená škola Kollárova 10, Prešov 42077168
117047 kľúč, záves, uholník 13,95     21.6.2017 Milan Molnár PREDOM Slovenská 74, Prešov 30292956
201711641 oprava tlačiarne 24,00     20.6.2017 IKARO, s.r.o. Okružná 32, Prešov 31656544
70667 toner 16,00     15.6.2017 AXDATA s.r.o Škultétyho 22, Prešov 36508411
170045 revízia hydrantov a has.prístr. 125,90   18/2017 9.6.2017 Ladislav Kriško Kanašská, Fintice 14360969
9170002054 aSc agenda 2017/2018 219,00     6.6.2017 ASC s.r.o. Svoradova, Bratislava 31361161
1710082 LTD, vešiak, noha,ABS 103,92     31.5.2017 Fineprint, s.r.o. Budovateľská 38, Prešov 36471356
270326 elektrina, voda, stočné 1560,94 8 a 9/2015   31.5.2017 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
8796965176 telefón 32,62 zmluva PSK   31.5.2017 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 36396222
1796962815 VUC NET 131,45 zmluva PSK   31.5.2017 Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 36396222
7416958914 plyn 1093,84 zmluva   31.5.2017 SPP, a.s. Mlynské nivy, Bratislava 35815256
472017 obedy pre žiakov 596,40 1/2015   31.5.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
462017 stravné  494,96 1/2015   31.5.2017 František Turóci Dargovská 2, Prešov 17209552
270310 užívanie rozvodných sietí 797,38 1-2017   31.5.2017 Polytrans, s.r.o. Bardejovská 24, Prešov 31733085
20170047 krieda, robinol, izotex, VP 103,92   13/2017 19.5.2016 Miroslav Sibal Rem.potre Weberova 9, Prešov 31246231
217014 ventil, uholník, hmožd,tmel 74,75   15/2017 31.5.2017 Milan Molnár PREDOM Slovenská 74, Prešov 30292956
117045 zámok,vazelína,vrták,sponky 49,79   17/2017 31.5.2017 Milan Molnár PREDOM Slovenská 74, Prešov 30292956
7107700038 oprava krovinorezu 72,50   16/2017 26.5.2017 Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády, Martin 36377147
09052017 elektrina Jarovnice 595,20 8/2013   12.5.2017 Spojená škola Kollárova 10, Prešov 42077168
2392516579 dobropis -5,00 0193285665   22.5.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2392516576 dobropis -5,00 0193285665   22.5.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2391826666 internet 8,99 0193285665   22.5.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270
2391839611 telefón 19,14 0193285665