Prijímačky

Stredná priemyselná škola drevárska, Bardejovská 24, 080 06 Prešov

Kritéria prijímania na učebné odbory

pre šk. rok 2019/2020

 

 

 

UČebný odbor:

3370 H        čalúnnik                                                                       20 žiakov

 

Do učebných odborov

            Prijímacia skúška sa nekoná. Uchádzači budú prijatí bez prijímacieho konania na základe výsledkov štúdia  zo ZŠ. Podmienkou na prijatie do  3 – ročného učebného odboru je ukončenie 9. ročníka.

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa  28. 01. 2019

                                                                                                                      PhDr. Jozef Kurej

                                                                                                                           riaditeľ školy

                                                                                                                     

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bardejovská 24, 080 06 Prešov
  • +421 51 7463311

Fotogaléria