Dielne odborného výcviku

Čalúnnické dielne

 

Vyučovanie odborného výcviku v učebnom odbore čalúnnik a v študijnom odbore umeleckoremeselné spracovanie dreva so zameraním na čalúnnické a dekoratívne práce sa realizuje v čalúnnických dielňach SPŠ priamo v budove školy.  Dielne v posledných rokoch prešli veľkými rekonštrukčnými a stavebnými úpravami. Investovalo sa do výmeny okien, dverí ,stropných podhľadov a strechy.

V dielňach žiaci pracujú vo svetlých a priestranných priestoroch.

 

Odborný výcvik sa realizuje jednak podľa tématických plánov učiva, ale aj formou zákazkovej činnosti hlavne vo vyšších ročníkoch. Zákazková činnosť prebieha formou výroby nových čalúnnických výrobkov ( taburetky, kreslá, sedacie súpravy, postele, čalúnenie exteriéroch a  interiéroch budov, autočalúnenie), ale aj formou opráv a renovácii nábytku či už dobového alebo starožitného.

 

 

 

Stolárske dielne

 

 

Odborný výcvik žiakov študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  a umeleckoremeselného spracovania dreva so zameraním na stolárske a rezbárske práce a učebného odboru stolár prebieha priamo v stolárskych dielňach SPŠ.

Odborný výcvik sa realizuje podľa tématických plánov učiva ale aj formou zákazkovej činnosti hlavne u žiakov vyšších ročníkov.

Žiaci tretích a štvrtých ročníkov majú možnosť praxovať aj v súkromných stolárskych firmách s možnosťou finančného zárobku. 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bardejovská 24, 080 06 Prešov
  • +421 51 7463311

Fotogaléria