Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Jozef KUREJ Rozvrh
Riaditeľ
sekretariat@sps-po.vucpo.sk
 
 
PaedDr. Zlatica VITALIŠOVÁ Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Triedna učiteľka: I.B
Zástupca v triede: III.B
Vedie krúžok: Športový krúžok
vitalisova@centrum.sk
 
 
PaedDr. Zlatica VITALIŠOVÁ Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
 
 
PaedDr. Darina ADAMKOVIČOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Zástupca v triede: II.N
Vedie krúžok: Literatúra vo výtvarnom umení
darinaad@centrum.sk
 
 
PaedDr. Darina ADAMKOVIČOVÁ Učiteľka
 
 
Mgr. Gabriel BÚRI Učiteľ
 
 
Mgr. Gabriel BÚRI Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C
Zástupca v triede: IV.C
Vedie krúžok: Futbalový
gabi1959@centrum.sk
 
 
Mgr. Slavka ČVERHOVÁ Rozvrh
Majsterka OV
Vedie krúžok: Čalúnnický
 
 
Marko GALMIŠ Rozvrh
Majster OV
 
 
Ing. Mária KRAJŇÁKOVÁ Učiteľka
 
 
Ing. Mária KRAJŇÁKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
mery1956@centrum.sk
 
 
Ing. Kristína MIHŇÁKOVÁ Učiteľka
 
 
Ing. Kristína MIHŇÁKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Zástupca v triede: II.C
Vedie krúžok: Interiérový dizajn
kmihnakova@gmail.com
 
 
Mgr. Petronela PANČÁKOVÁ Majsterka OV
 
 
Mgr. Petronela PANČÁKOVÁ Rozvrh
Majsterka OV
Triedna učiteľka: II.N
Zástupca v triede: II.B
Vedie krúžok: Tvorivá dielňa
nelusik@gmail.com
 
 
Miroslav POLOM Rozvrh
Majster OV
Vedie krúžok: Drevársky
 
 
František SALOKY Rozvrh
Majster OV
Vedie krúžok: Sústružnícky
 
 
František SALOKY Majster OV
 
 
Ing. Milan SNOPKO Majster OV
 
 
Ing. Milan SNOPKO Rozvrh
Majster OV
milan.snopko@gmail.com
 
 
Bc. Peter ŠALATA Majster OV
 
 
Bc. Peter ŠALATA Rozvrh
Majster OV
 
 
Mgr. Viera ŠEBEJ KOVAĽOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Zástupca v triede: I.C
Vedie krúžok: Florbalový
vierasebejova@centrum.sk
 
 
Mgr. Viera ŠEBEJ KOVAĽOVÁ Učiteľka
 
 
Mgr. Viera ŠKVAREKOVÁ Učiteľka
 
 
Mgr. Viera ŠKVAREKOVÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Zástupca v triede: III.C
Vedie krúžok: Angličtina okolo nás
vieraskvarek@gmail.com
 
 
Ing. Iveta TRNKOVÁ Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
Vedie krúžok: Šikovných rúk
iveta1965@centrum.sk
 
 
Ing. Iveta TRNKOVÁ Triedna učiteľka: III.B
iveta1965@centrum.sk

© aScAgenda 2019.0.1176 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bardejovská 24, 080 06 Prešov
  • +421 51 7463311

Fotogaléria