O škole

Profil školy

Ktorý odbor si zvoliť pre svoje ďalšie štúdium? Ťažká otázka. Na   Slovensku existuje tradičné odvetvie, ktoré má značné perspektívy, má  schopnosti spracúvať tuzemskú surovinu, vie ju pretvárať do finálnych výrobkov a môže výrazne pomôcť k oživeniu celej ekonomiky. História a tradícia drevársko-nábytkárskych odborov, ktoré využívajú drevo ako domácu obnoviteľnú surovinu, vytvára základný predpoklad pre ďalší rozvoj remeselných odborov, ktoré sa vyučujú na našej škole.

 

Škola pripravuje žiakov na povolania v študijných a učebných odboroch zameraných na drevársku a  nábykársku výrobu.

SPŠ vykonáva výučbu v polyfunkčnej budove, v ktorej sa nachádzajú učebne teoretického vyučovania, špeciálne odborné učebne, počítačové učebne, školská jedáleň a telocvičňa s posilňovňou. V  účelovej budove, ktorá sa nachádza v areáli SPŠ sú umiestnené priestranné a veľmi dobre vybavené dielne odborného výcviku.

 

Hlavným cieľom vedenia  SPŠ s drevárskym zameraním, celého pedagogického kolektívu je vytváranie čo najlepších podmienok pre kvalitné vzdelávanie žiakov.   

                                                                

                                                      PhDr. Jozef  Kurej

                                                            riaditeľ SPŠ

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola
    Bardejovská 24, 080 06 Prešov
  • +421 51 7463311

Fotogaléria