• O Z N A M

  31.8.2019 bola Stredná priemyselná škola drevárska zrušená.

 • OZNAM

  SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov ku dňu 31.8.2019 bola zrušená

 • Smernica PSK k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Zodpovedná osoba za podávanie, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Jozef Hudák, hlavný kontrolór PSK.

  Spôsoby podávania oznámení :

   1. Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ( ďalej aj ako „zamestnávatelia“) plní úlohy podľa tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj “zodpovedná osoba“).

   2. Zamestnávatelia sú povinní zverejniť na svojich webových sídlach označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení.

  3. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

  4. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 08001 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ“.

  5. Písomné oznámenie doručené do podateľne Úradu PSK a označené ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, musí byť bezodkladne doručené zodpovednej osobe.

  6. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

  7. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

   8. Oznámenie, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Lukáš Nemec - výrobky z dreva

  Mladík z východného Slovenska sa pustil do zabudnutého remesla: Pri pohľade na jeho výrobky budete vyťahovať peňaženky!

  Šikovný mladík dokáže vyrobiť z dreva nádherné výrobky. Lukáš Nemec (17) zo Studenca (okr. Levoča) vyrába drevené motýliky, kravaty, hračky a rozličné blahoželania s ľudovými a regionálnymi motívmi. Drevené vecičky obdivujú jeho príbuzní aj známi.

  Žiak Strednej priemyselnej školy drevárskej v Prešove už svojimi dielkami potešil mnohých. „Keď som mal 13 rokov, dostal som vypaľovačku do dreva. Najskôr som vyrobil darčeky pre rodičov. Veľmi sa im zapáčili, čo ma povzbudilo a začal som sa tomu viac venovať.

  Výrobky sám vytvarujem, vypálim, čo treba, namaľujem ich a zakonzervujem drevo olejom, prípadne lakom. Používam ekologické a zdraviu neškodné prípravky, takže sú vhodné aj pre deti,” prezradil šikovný druhák, ktorý si takto privyrába k štúdiu.

                                                                            Zdroj   Nový čas Peter Novotný

 • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  Vianočné prázdniny začínajú 27. 12. 2018 a končia 7.1 2019.

  Vyučovanie začína v utorok 8.1.2019  párnym týždňom.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SPŠ DREVÁRSKA

 • Erasmus+ 2017

  Schválený projekt Erasmus+ 2017 a uskutočnené stáže

   

           Naša škola sa zapojila aj v roku 2017 do programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s názvom „Erasmus+“. Po podaní projektu vo februári 2017 sme čakali na výsledok schvaľovacieho procesu v riadiacej agentúre pre Slovensko - Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu - SAAIC. V máji 2017 nám bol podaný projekt schválený. Projekt bol spracovaný ako projekt konzorcia troch škôl a to okrem  našej školy aj SOŠ technickej ul. Volgogradská Prešov a  SOŠ ul. Košická Prešov. Naša škola je koordinátorom konzorcia, čo znamená, že všetky organizačné a finančné úlohy zabezpečujeme my. Projekt bude trvať dva roky do roku 2019 a jeho celkový rozpočet je 130 500.- €. celý článok

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2018/2019

  bude 03.09.2018 (pondelok) o 9.00 hod. v jedálni školy.

 • Milujem svoje mesto

 • Deň otvorených dverí

  Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, Prešov

  Vás pozýva na

  DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ

   Pripravili sme ho pre žiakov základných škôl / chlapcov a dievčatá /, rodičov a priateľov školy

  28.11.2017

  od 8:00 hod. do 13:30 hod.

  Program: Prehliadka školy

                  Prezentácia o škole

                  Výstavka prác žiakov školy

                  Ukážka prác na CNC strojoch, výroby nábytku a rezbárskych prác.         

  Pre žiakov ZŠ sme pripravili tieto aktivity:

  namaľuj, vyfoť, vyskúšaj, otestuj svoju tvorivosť a schopnosti, poznaj svoje možnosti, buď zvedavý

  Staň sa žiakom našej školy! Zapoj sa do súťaže na našej facebookovej stránke o pekné ceny.                                                   

  Pre rodičov a priateľov školy:

  Poznajte moderné a tvorivé prostredie školy, jej kreatívnu atmosféru v

  • študijných odboroch: operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, umeleckoremeselné spracúvanie dreva
  • učebných odboroch: stolár a čalúnnik
 • Zapoj sa do súťaže na našej facebookovej stránke

 • Milujem svoje mesto

  Druhé miesto za najzaujímavejšiu fotku (selfie) s motívom "Milujem svoje mesto" získal Matej Kopp III.C.

 • Halloween v Prešove

 • JESENNÉ PRÁZDNINY

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že jesenné prázdniny sa začínajú v sobotu 28. októbra 2017 a končia sa v stredu 1. novembra 2017. Vyučovanie po prázdninách sa začína vo štvrtok 2. novembra 2017.

 • Oznam

  Oznam

  Od 1.11.2017 nastáva zmena rozvrhu hodín.

 • HAPPY HALLOWEEN
  23. 10. 2017

  Stredná priemyselná škola v Prešove

  Vás srdečne pozýva na  

  HAPPY HALLOWEEN

   

  Príďte si urobiť fotku k veselým tekvičkám pri HALLOWEENSKEJ bráne v dňoch od 25.10. do 27.10.2017 v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod. na pešej zóne v Prešove.

 • Otvorenie školského roka 2017/2018

  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude 4.9.2017 (pondelok) v jedálni školy o 8:30 hod.

   

 • KOŽAZ

  Kurz ochrany života a zdravia 3.C

 • Silná ruka

  Žiak 3.C triedy, Jozef Dvorščák, v súťaži stredných škôl v pretláčaní rukou v kategórii nad 80 kg na Gymnáziu v Lipanoch obsadil 1. miesto.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Bardejovská 24, 080 06 Prešov
 • +421 51 7463311

Fotogaléria