• Integrovaný regionálny operačný program

  Ministerstvo pôdohospodárska a rozvoja vidieka vyhlásilo v decembri  2016 výzvu na podávanie projektových zámerov v rámci operačného programu „Integrovaný regionálny operačný program“ (IROP).

  Celý článok...

 • Erasmus+ 2017

  Od 12. 3. do 8. 4. 2017 prebieha na našej škole stáž žiakov zo Stredného odborného učilišťa Hluboš v Příbramskom okrese v Českej republike.

  Celý článok ...

 • Krakov - mesto reprezentácie školy a PSK
  10. 4. 2017

  Naša škola bola poverená odborom školstva Prešovského samosprávneho kraja reprezentáciou stredných škôl  nášho kraja na výstave s názvom „Edukačné trhy - Festival odborných škôl“  Malopoľského vojvodstva (obdoba nášho Prešovského kraja) v starobylom kráľovskom meste  Krakov v Poľsku. 

  Celý článok ...

 • Jarmok

  Jarmok

  Na tradičnom predvianočnom jarmoku v Ľuboticiach predstavovali študenti našej školy svoje výrobky.

 • Súťaž zručnosti „Mladý remeselník 2016“

  V novembri 2016 usporiadala Stredná odborná škola technická súťaž v zručnosti stredných odborných škôl. Súťažilo sa v učebných a študijných odboroch murár, stolár, tesár, strechár. V odbore stolár  našu školu reprezentovali žiaci III. C Jakub JeleňovskýDaniel Boris. Súťaž prebiehala dva dni. Začínala vstupným testom z odborných otázok z technológie, výrobných zariadení, materiálov a bezpečnosti práce. Hlavnou úlohou bola výroba stolčeka z masívneho dreva. Stolček na štyroch nohách bol náročný hlavne na výrobu spojov čap - rozpor a montáž sedacej plochy na kolíkový spoj. Hodnotiaca komisia sa zamerala na presnosť spojov, presnosť celkových rozmerov výrobku a opracovanie plôch. Daniel Boris sa umiestnil na štvrtom mieste a Jakub Jeleňovský na piatom. Obidvaja postúpili na semifinálové kolo 3. ročníka celoeurópskej súťaže Skills Slovakia - SUSO, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré sa uskutoční 15. marca 2017 v Krásne nad Kysucou. Ak tam naši reprezentanti uspejú, majú šancu zúčastniť sa na celoslovenskom kole súťaže v apríli 2017 na výstave „Agrokomplex“ v Nitre, resp. v ďalšom kole na celoeurópskej súťaži v septembri 2017 v Prahe.

 • Naši žiaci na odbornom výcviku vo firmách

  Aj v školskom roku 2016/2017 absolvujú naši žiaci odborný výcvik nie v školských dielňach, ale priamo u našich partnerov v rôznych firmách. Na základe § 8, Zákona č. 61/2015 o „Odbornom vzdelávaní a príprave“ má škola uzatvorené štyri zmluvy so zamestnávateľmi v študijnom odbore „Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby“.  Šiesti žiaci III. a IV. ročníka pracujú v drevárskych a nábytkárskych firmách vo Svidníku, Raslaviciach Milpoši a Kokošovciach. Podľa počtu odpracovaných hodín sú aj finančne odmeňovaní. Za posledných 10 rokov mala škola uzatvorené zmluvy na absolvovanie odborného výcviku u právnických a fyzických osôb spolu s 91 firmami hlavne v okolí Prešova, ale aj v okresoch Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Sabinov a Stropkov. Žiaci získavajú touto formou výuky prax na iných strojno-technologických zariadeniach,  sú priamo vo výrobe, kde sa učia aj sociálnym vzťahom.

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 5. decembra 2016 sa na našej škole uskutočnil DOD. Zúčastnení žiaci si domov odniesli vlastnoručne zhotovené výrobky. 

 • Ekotopfilm Envirofilm

  Dňa 30. novembra 2016 sa žiaci III. C triedy zúčastnili EKOTOPFILMU v kine Skala.

 • Celoslovenské finále Silná ruka stredoškolákov

  Celoslovenské finále Silná ruka stredoškolákov

  Žiaci Radovan Andraško (4. miesto kategória nad 80 kg) a Jozef Dvorščák ( 3. miesto kategória do 80 kg) sa zúčastnili 23. novembra 2016 22. ročníka celoslovenského finále Silná ruka stredoškolákov. 

 • Silná ruka stredoškolákov

  22. ročník Silná ruka stredoškolákov Východoslovenská oblasť. 

  Žiaci: R. Andraško (3. miesto), J. Dvorščák (1. miesto), T Šašala, J Petrila, T. Keresteš

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 28. novembra 2017 v priestoroch našej školy. Pripravili sme pre dvojčlenné družstvá súťaže zručnosti o zaujímavé ceny.

 • Deň PSK

  Dňa 15.11. 2016 Prešovský samosprávny kraj zorganizoval stretnutie rôzných stredných odborných škôl a organizácii. Tohto stretnutia sa zúčastnila aj naša škola a odprezentovala výrobky našich študentov. Toto stretnutie slávnostne otvoril predseda PSK Dr. Peter Chudík a privítal všetkých zúčastnených. Stretnutie bolo zorganizované na vysokej úrovni a o všetkých účastníkov bolo veľmi dobre postarané.

 • Stolný tenis
  14. 11. 2016

  Žiaci Durkáč, Goliaš, Grejták a Guman v Obvodnom kole v stolnom tenise obsadili 5. miesto.

 • ARMWRESTLING

  ARMWRESTLING

  V termíne od 2.10. do 6.10.2016 sa žiak 3.C Radovan Andraško zúčastnil na majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou 2016 v kategórii U18, 80kg, PR, ĽR.

  Súťažilo sa v Bulharskom meste Blagoevgrad. Výsledkové listiny je možné si pozrieť na stránke Slovenskej asociácie pretláčania rukou.

 • Erasmus+

  Projekt ERASMUS+  umožnil chlapcom z SOU Hluboš z Českej republiky prísť na mesačnú odbornú stáž k nám na našu školu. 

  Počas praxe sa študentom Richardovi Vaníčekovi, Marekovi Sedlářovi, Petrovi Poláčekovi a Jozefovi Oličovi z Českej republiky venovala Mgr. Petronela Pančáková a pod jej vedením vytvorili intarziu s geometrickými a zvieracími motívmi.

  S prácou študentov bol spokojný aj ich koordinátor projektu  Ing. Oldřich Půlkrabek.

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 26.9.2016 študenti našej školy navštívili Divadlo Jonáša Záborského a pozreli si komédiu REVÍZOR od Nikolaja Vasilieviča Gogoľa. Predstavenie sa študentom páčilo a výkon hercov odmenili potleskom.

 • BIOMASA

  V rámci projektu BIOMASA sa žiaci 1.C, 2.C a 3.C dňa 17.5.2016 zúčastnia exkurzie v Kysúckom Lieskovci.

 • Prijímacie skúšky

  1. Kolo prijímacích  skúšok pre študijné odbory pre školský rok 2016/17  sa uskutoční:

  • 1. termín 9.5.2016 / pondelok /
  • 2. termín 12.5.2016 / štvrtok /

  Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach sú slovenský jazyk a literatúra a matematika. 

 • OZNAM

  Oznamujeme prijatým uchádzačom o štúdium na našej škole, že zápis pre učebné odbory stolár a čalúnnik sa uskutoční

  10.5.2016 / utorok /

  v čase od 8:00 do 11.00 hod. na elokovanom pracovisku Jarovnice.

  Nezabudnite si priniesť k zápisu zápisný lístok.

 • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  Vianočné prázdniny začínajú 23. 12. 2015 a končia 7.1 2016.

  8.1.2016 / piatok / majú žiaci z prevádzkových dôvodov voľno.

  Vyučovanie začína v pondelok 11.1.2016  párnym týždňom.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola
  Bardejovská 24, 080 06 Prešov
 • +421 51 7463311

Fotogaléria